UN SISTEMA DE GESTIÓ SOSTENIBLE
El Camping Ribamar es troba en el parc natural de la Serra d’ Irta i volem basar-nos en criteris de sostenibilitat, tractant de conservar els seus recursos naturals, paisajístics i culturals.

  •  Atenció de plantes
  • Estalvi de llum
  • Estalvi d’ aigua
  • Reciclatge de ( paper, vidre, plàstic, orgànic)
  • Arreplega de piles
  • Arreplega de peretes usades
  • Arreplega d’olis usats